Türkiye İç Denetim Enstitüsü Mesleki Gelişim Akademisi (TİDE Akademi), iç denetim mesleğinin gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak, denetim mesleğinin niteliğini yükseltmek için mesleğin nitelikli meslek mensupları tarafından yürütülmesini sağlamak üzere yetiştirilmeleri ve mesleki gelişimleri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası nitelikte kurslar, seminerler, sempozyumlar, çalıştaylar ve eğitim programları düzenlemek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Belirtilen amaç doğrultusunda TİDE Akademinin faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir.

1) Ulusal ve uluslararası alanda mesleki gelişmeleri, eğitim metodolojileri ve teknolojilerini izlemek ve bu gelişmelere uygun eğitim programları hazırlamak,

2) İç denetim meslek mensuplarının yetiştirilmeleri, yetişmiş meslek mensuplarının gelişimi için ulusal ve uluslararası nitelikte kurs, seminer, sempozyum, çalıştay, vb eğitim programları düzenlemek,

3) Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyeleri, iç denetim faaliyetinden sorumlu üst düzey yöneticiler için mesleki iyi uygulamaların paylaşımı ve mesleki uygulamaların uluslararası standartlarda gelişimi için programlar hazırlayıp sunmak,

4) Mesleki sertifikasyonun gelişim ve yayılımı için sertifikalı iç denetçi (CIA), sertifikalı mali hizmetler iç denetçisi (CFSA), sertifikalı kamu iç denetçisi (CGAP), sertifikalı kontrol öz değerlendirici (CCSA) sınavlarına hazırlanan meslek mensupları için kurs programları geliştirmek ve düzenlemek,

5) Sürekli mesleki gelişim için web tabanlı, elektronik ortamda mesleki eğitim ve öğrenim programları geliştirmek ve düzenlemek, paket programlar hazırlamak, hazırlatmak.

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Mesleki Gelişim Akademisi ve eğitimler hakkında detaylı bilgi almak için www.tide.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.